1 2 2
 1. ประกาศ เรื่องการยื่นคำขอสมัครส..

  ประกาศ เรื่องการยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ พ.ศ.2559
  วันที่ 15 เม.ย. 2559 - 01 มี.ค. 2559
  สำนักงานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
  อ่านต่อ
 2. รายละเอียดการสอบเพื่อหนังสืออน..

 3. ขั้นตอนการสมัคร/ใบสมัครสอบ เพื..

 4. รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี..

  รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 รอบที่ 2
  วันที่ 31 มี.ค. 2559 - 15 ก.พ. 2559
  สำนักงานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
  อ่านต่อ
 5. โครงการประกันคุณภาพภายนอกการย้..

  โครงการประกันคุณภาพภายนอกการย้อมอิมมูโนเคมี ดัชนีพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านม ปี 2558
  โครงการประกันคุณภาพภายนอกการย้อมอิมมูโนเคมี ดัชนีพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านม ปี ๒๕๕๘ (External Quality Assurance Program for Breast cancer Biomarkers by immunohistochemistry 2558) โดย ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
  วันที่ 29 ก.พ. 2559 - 18 พ.ย. 2558
  อ่านต่อ
 6. โครงการ “การฝึกอบรมระยะสั้นผู้..

 7. โครงการหลักสูตรอบรมพนักงานเจาะ..

 8. Hand out ประชุมวิชาการพยาธิวิท..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้