0 1 2 3 4 5 6
 1. ประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาต..

 2. ทะเบียนสมาชิกและหมายเลขสมาชิก..

 3. การนำเสนอผลงานแพทย์ประจำบ้าน พ..

  การนำเสนอผลงานแพทย์ประจำบ้าน พยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 30
  รายละเอียดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ (เท่านั้น) กำหนดเวลาในการนำเสนอรายละ ไม่เกิน 8 นาที และเวลาซักถามอีกไม่เกิน 2 นาที (อาจมีการปรับเวลาเพื่อความเหมาะสมของเวลา โดยจะมีการแจ้งให้ผู้นำเสนอทราบก่อนอย่างน้อย 1 สัปดาห์) อียด
  วันที่ 31 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562
  อ่านต่อ
 4. กำหนดการประชุมพยาธิวิทยาแห่งชา..

 5. การประชุมวิชาการ “Lymph Node a..

  การประชุมวิชาการ “Lymph Node and Bone Marrow Pathology Update 2019”
  เนื่องด้วยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ “Lymph Node and Bone Marrow Pathology Update 2019” ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย ๖๒๓-๖๒๔ อาคารบริหาร ชั้น ๒ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน ๖๐ คน
  วันที่ 31 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562
  อ่านต่อ
 6. (แบบฟอร์มสำรองห้องพัก) โรงแรมว..

 7. (แผนที่) โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์..

 8. Template_เกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอ..

 9. แนวทางการรับรองหลักสูตรตามกรอบ..

 10. รายชื่อพยาธิแพทย์ที่เคยได้รับร..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้
Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpat.or.th
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th