0 1 2 3 4
  1. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ PD..

  2. ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการ..

  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ รับกา..

  4. ทะเบียนสมาชิกและหมายเลขสมาชิก..

  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ..

  6. ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการ..

  7. ประกาศสถาบัน/จำนวนตำแหน่งแพทย์..

  8. ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการ..

  9. ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยพยาธิแพ..

  10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการ..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้
Follow us & External link

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
https://www.facebook.com/rcthaipathologist/
Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpath.org
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
www.iop.or.th
Digital kidney pathology
http://Thaikidneypath.org