1 2 2
 1. ประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาต..

  ประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 27
  Stronger Together by Quality
  วันที่ 26 ก.พ. 2559 - 24 ก.พ. 2559
  โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
  อ่านต่อ
 2. แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2559..

  แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2559
  เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559
  วันที่ 26 ก.พ. 2559 - 24 ก.พ. 2559
  อ่านต่อ
 3. โครงการประกันคุณภาพภายนอกการย้..

  โครงการประกันคุณภาพภายนอกการย้อมอิมมูโนเคมี ดัชนีพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านม ปี 2558
  โครงการประกันคุณภาพภายนอกการย้อมอิมมูโนเคมี ดัชนีพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านม ปี ๒๕๕๘ (External Quality Assurance Program for Breast cancer Biomarkers by immunohistochemistry 2558) โดย ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
  วันที่ 02 พ.ค. 2559 - 01 พ.ค. 2558
  อ่านต่อ
 4. โครงการอบรมระยะสั้น Interpreta..

  โครงการอบรมระยะสั้น Interpretation of prostatic core needle biopsy
  Interpretation of prostatic core needle biopsy 17-18 ธันวาคม 2558
  วันที่ 18 ธ.ค. 2558 - 17 ธ.ค. 2558
  ห้องบรรยาย C203 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 และ ห้องคอมพิวเตอร์ 623 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6
  อ่านต่อ
 5. การประชุมพยาธิวิทยาแห่งชาติ คร..

  การประชุมพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2559
  “การประชุมพยาธิวิทยาแห่งชาติ” ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2559 โดย ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
  วันที่ 26 ก.พ. 2559 - 24 ก.พ. 2559
  โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
  อ่านต่อ
ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้
Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpat.or.th
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th