0 1 2 3 4 5 6
 1. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าตอบแทน ขั..

  อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าตอบแทน ขั้นต่ำสำหรับพยาธิแพทย์ ในการอ่านสไลด์เพื่อการวินิจฉัยชิ้นเนื้อและเซลล์วิทยา
  อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าตอบแทน ขั้นต่ำสำหรับพยาธิแพทย์ ในการอ่านสไลด์เพื่อการวินิจฉัยชิ้นเนื้อและเซลล์วิทยา
  อ่านต่อ
 2. ทะเบียนสมาชิกและหมายเลขสมาชิก..

 3. แบบเลือกสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประ..

 4. รายชื่อสถาบัน/จำนวนตำแหน่งแพทย..

 5. รายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลื..

 6. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแ..

 7. ประกาศแพทยสภาที่ 21/2561 การรั..

 8. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์..

 9. Template_เกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอ..

 10. แนวทางการรับรองหลักสูตรตามกรอบ..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้