0 1 2 3 4 5 6 7 8
 1. คำแนะนำ สำหรับประชาชนในการจัดก..

 2. 3.2564 ชุดที่18 ประกาศ เรื่องอ..

 3. คำแนะนำในการผ่าชันสูตรศพ (auto..

 4. คำแนะนำสำหรับห้องปฏิบัติการทั่..

 5. คำแนะนำ การจัดการสิ่งส่งตรวจทา..

 6. ประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาต..

  ประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ.2565
  งานประชุมประจำปีราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 32
  อ่านต่อ
 7. เรื่องขั้นตอนการพัฒนาและกำหนดแ..

 8. แนวทางปฏิบัติในการผ่าศพ กรณีกา..

 9. แนวทางการชันสูตรศพคดี การตรวจผ..

 10. อัตราค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ขั..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้

Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpath.org
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th