1 2 2
 1. ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้า..

 2. จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านของส..

 3. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน..

 4. การขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนแพท..

 5. โครงการหลักสูตรอบรมพนักงานเจาะ..

  โครงการหลักสูตรอบรมพนักงานเจาะเลือด
  ด้วยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (รพท) เห็นสมควรให้มีโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วย พยาธิแพทย์ สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจาะเลือด หรือ หลอดเลือดฝอย รวมทั้ง การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทั่วๆ ไป สำหรับงานทางห้องปฏิบัติการคลินิก เพื่อฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
  อ่านต่อ
ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้