0 1 2 3 4
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กา..

 2. ประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาต..

 3. ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยพยาธิแพ..

 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการ..

 5. การรับสมัครพยาธิแพทย์หลักสูตรฝ..

 6. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีกา..

  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
  อ่านต่อ
 7. ประกาศราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่..

 8. ประกาศ รายชื่อแพทย์ผู้ได้รับกา..

 9. รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัด..

 10. กรอบมาตรฐานวุฒิความรู้ความชำนา..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้