0 1 2 3 4 5 6
 1. ประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาต..

  ประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ.2564
  งานประชุมประจำปีราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 32
  อ่านต่อ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สอ..

 3. ประกาศกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบ..

 4. โครงการรับรองผลการตรวจ ER,PR แ..

 5. การเสนอชื่อพยาธิแพทย์ผู้สมควรไ..

 6. การเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับรางวั..

 7. คำแนะนำสำหรับห้องปฏิบัติการทั่..

 8. คำแนะนำ การจัดการสิ่งส่งตรวจทา..

 9. แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหร..

 10. แนวทางการชันสูตรศพคดี การตรวจผ..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้

Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpat.or.th
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th