0 1 2 3 4 5 6
 1. ขอความร่วมมือแพทย์สร้าง Pin Co..

 2. แพทย์ที่มี Pin Code แล้ว ร่วม ..

 3. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมพยาธ..

  ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมพยาธิวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 31
  " 2020 Digital Health - A Challenge for Pathologists " ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
  วันที่ 28 ก.พ. 2563 - 04 ธ.ค. 2562
  อ่านต่อ
 4. หลักเกณฑ์การรับรองความสามารถใน..

 5. อัตราค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ขั..

 6. รายงานการประชุม การใช้ค่าตอบแท..

 7. หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิ..

 8. หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิ..

 9. หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิ..

 10. แนวทางการรับรองหลักสูตรตามกรอบ..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้

Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpat.or.th
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th